1. Pradžia
  2. /
  3. Naujienos
  4. /
  5. Kaip paruošti chemikalų purkštuvą patikrai?

Kaip paruošti chemikalų purkštuvą patikrai?

Kaip paruošti purkštuvą patikrai?

Jau eilę metų minimalaus žemės dirbimo technologijai populiarėjant, kartu auga ir chemikalų purkštuvų poreikis Lietuvoje. Pagal kiekvieno ūkio galimybės vieni renkasi įsigyti naujus purkštuvus, kiti dairosi į naudotos technikos rinką. Perkant naudotą purkštuvą svarbu ne tik kruopščiai apžiūrėti jo techninę būklę, bet įsitikinti yra galiojanti techninės patikros pažyma. Augant šiam poreikiui nuo 2020 metų sezono ūkiams pradėjome siūlyti chemikalų purkštuvų techninę patikrą ir registraciją. Tikriname ir registruojame purkštuvus visoje Lietuvoje, išduodame reikalingą pažymą.

Parengiame svarbios informacijos atmintinę, kurioje rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei informaciją, kas yra tikrinama apžiūros metu.

• Kas kiek laiko turi būti atliekama patikra?
Purkštuvo techninė apžiūra yra privaloma ir turi būti atliekama kas penkeri metai, o nuo 2020 m. sausio 1 d. – kas treji metai, išskyrus naujus purkštuvus, kurie po jų įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojami ne ilgiau kaip penkerius metus.

• Kaip purkštuvą paruošti patikrai?
– Purkštuvas turi būti techniškai tvarkingas;
– Patikrai purkštuvas turi būti nuplautas iš vidaus ir iš išorės;
– Pagrindinė švaraus vandens talpa užpildyta 2/3.

• Kas yra tikrinama purkštuvo patikros metu?
Prieš atliekant purkštuvų techninę apžiūrą rekomenduojame pasitikrinti žemiau nurodytus punktus, kurie yra tikrinami:

1. Purkštuvai turi veikti patikimai, užtikrinant, kad augalų apsaugos produktai būtų tiksliai dozuojami ir paskirstomi.
2. Purkštuvai turi turėti aiškius identifikavimo ženklus (gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo metai), informaciniai lipdukai (saugos priemonių naudojimas, chemikalų maišytuvas, švaraus vandens talpa ir kita).
3. Purkštuvų konstrukcija turi užtikrinti saugų purkštuvo užpildymą, ištuštinimą ir išvalymą be jokio nuotėkio bei valdymą ir galimybę sustabdyti iš operatoriaus darbo vietos.
4. Purkštuvas turi turėti talpyklą švariam vandeniui operatoriaus poreikiams.
5. Purkštuvas turi turėti švaraus vandens talpyklą, kad lauke būtų galima išplauti rezervuaro vidų bei kitas purkštuvo dalis ir panaudotą vandenį išpurkšti lauke.
6. Purkštuvas privalo turėti sklendę, kad remontuojant siurblį ir vamzdynus, tirpalas neištekėtų iš rezervuaro.
7. Darbo veleno ir tiekiamos galios jungties apsaugai turi būti tinkamai sumontuoti be akivaizdžiai matomų susidėvėjimo žymių ir deformacijų.
8. Siurblio našumas turi sudaryti ne mažiau kaip 90 proc. vardinio srauto, kurį nurodė purkštuvo gamintojas, neturi būti akivaizdžiai matomų slėgio pulsacijų.
9. Siurblio slėgio linijoje įrengtas apsauginis vožtuvas turi veikti patikimai ir užtikrinti didžiausią leistiną slėgį su ne didesne kaip 20 proc. nuokrypa.
10. Purškimo metu turi veikti maišiklis, užtikrinantis, kad tirpalo koncentracija visame rezervuare būtų vienoda. Kai darbo veleno sūkių dažnis yra vardinis, o rezervuaras pripildytas iki pusės jo vardinės talpos, skysčio maišymas turi būti aiškiai matomas.
11. Rezervuaras ir užpildymo angos uždarymo dangtis turi būti sandarūs, užpildymo angoje turi būti filtravimo sietas.
12. Rezervuare privalo būti gerai matomas tirpalo lygio matuoklis (skalė).
13. Jeigu purkštuve yra gamintojų numatyti augalų apsaugos priemonių įpylimo ir jų taros plovimo įtaisai, jie turi veikti.
14. Purkštuvo pripildymo įtaisas, jeigu numatytas konstrukcijoje, privalo turėti atbulinį vožtuvą.
15. Visi slėgio matavimo, valdymo ir kontrolės prietaisai turi veikti, būti sandarūs ir atitikti purkštuvų techninėse instrukcijose nurodytas charakteristikas.
16. Visa slėgio reguliavimo ir kontrolės įranga turi užtikrinti ne didesnį kaip 5 proc. slėgio svyravimą siurbliui dirbant nominalių sūkių dažniu. Išjungus ir vėl įjungus purškimą, slėgis turi išlikti nepakitęs.
17. Valdymo pultas turi būti įrengtas taip, kad operatorius galėtų matyti prietaisus ir valdyti purkštuvą.
18. Manometro skalės ribos turi būti didesnės už nurodytą didžiausią purkštuvo išvystomą slėgį. Manometro skalės padalos vertė, kai purkštuvo darbinis slėgis iki 5 bar, neturi būti didesnė kaip 0,2 bar.
19. Manometro korpuso mažiausias skersmuo turi būti 63 mm., manometro paklaida turi būti ne didesnė kaip ±0,2 bar.
20. Kiti įrenginiai, ypač srautmačiai, naudojami purškimo normai kontroliuoti esant automatiniam valdymui, gali turėti ne didesnę kaip 5 proc. matuojamos reikšmės paklaidą.
21. Vamzdžių ir žarnų sistema turi būti sandari ir sukonstruota taip, kad atlaikytų didžiausią leistiną darbinį slėgį ir visi purkštukai gautų pakankamą ir tolygų tirpalo kiekį.
22. Žarnos neturi būti sulenktos, suspaustos arba įtrūkusios. Dirbant žarnos turi būti gerai pritvirtintos, neturi kliūti už kitų purkštuvo dalių ar būti apipurškiamos.
23. Įsiurbimo ir slėgio vamzdynuose turi būti bent po vieną filtrą. Filtrai turi būti sandarūs ir nesugadinti. Purkštukų filtrai nėra laikomi slėgio vamzdyno filtrais. Jeigu yra filtrų užterštumo indikatoriai, jie turi veikti.
24. Sija turi būti tiesi, nesulankstyta ir visomis kryptimis stabili.
25. Kai sija ilgesnė nei 10 m, turi būti jos padėties fiksavimo mechanizmas, siją grąžinantis į pradinę padėtį po sąlyčio su kliūtimi.
26. Tarp purkštukų ir purškiamo paviršiaus turi būti vienodi tarpai. Leistinas neženklus trūkumas: tarpų tarp purkštukų ir purškiamo paviršiaus pokyčiai gali būti ±10 cm arba 1 proc. purkštuvo pusės darbinio pločio.
27. Darbo metu purkštuvo dalys negali būti apipurškiamos.
28. Kai purkštuvo darbinis plotis 10 m ir daugiau, sijos galuose turi būti apsaugos kraštiniams purkštukams, saugančios juos nuo pažeidimo, kai sija liečiasi su žemės paviršiumi.
29. Sijos horizontalaus ar vertikalaus sulankstymo bei kilnojimo įtaisai turi veikti.
30. Sijos svyravimų ir nuolydžio kompensavimo slopinimo įtaisai turi veikti.
31. Turi būti galimybė įjungti arba išjungti atskiras purkštukų sijos sekcijas.
32. Visi purkštukai, jų filtrai ir lašėjimą sulaikantys vožtuvai purkštuve turi būti tarpusavyje suderinti, o purkštukų tipai ir dydžiai – nesiskirti.
33. Sustabdžius skysčio tiekimą į purkštukus, po 5 sekundžių iš jų turi nelašėti.
34. Kiekvieno purkštuko našumo paklaida neturi viršyti 5 proc., palyginti su vidurkiu arba 15 proc. gamintojo nurodyto purkštukų našumo.
35. Jeigu purkštuve yra sumontuotas ventiliatorius su oro padavimo kanalais, jis turi būti geros būklės ir užtikrinti stabilų ir patikimą oro srauto tiekimą.

Jei kyla klausimų dėl purkštuvo apžiūros ar reikia pagalbos, kreipkitės į mūsų serviso skyrių telefonu:  +370 612 15111 arba el. paštu servisas@agroteka.lt

Mūsų paslaugos

Žemės ūkio technika

Žemės dirbimo, sėjos, purškimo, mėšlo tvarkymo, pašarų ruošimo, šėrimo ir kita žemės ūkio technika. Grūdų, tikslaus ūkininkavimo įranga.

Agro paslaugos

Sėjos, pašarų ruošimo ir kitos agro paslaugos ūkiams bei bendrovėms. Atliekame visoje Lietuvoje su savo technika bei operatoriais.

Nuoma

Traktorių bei žemės dirbimo, sėjos, mėšlo kratymo ir kitos žemės ūkio technikos nuoma. Nuomojame dienoms, savaitėms, sezonui.

Atsarginės dalys

Žemės ūkio technikos atsarginės dalys iš mūsų elektroninės parduotuvės. Platus asortimentas, greitas pristatome visoje Lietuvoje!

Atstovaujami gamintojai