Alma Rutkauskienė

„Dalytuvas gerokai palengvino darbą ūkyje!“
Pašarų dalytuvas-maišytuvas Strautmann Verti-Mix Double
 
 
 
"Esame Lazdijų rajone, Almos ir Redo Rutkauskų ūkyje.
 
Auginame mėsinius galvijus, turime 400 motinų ir pilną ciklą mėsinių galvijų – nuo veršiukų iki penimo buliaus ir penimos telyčios.
Anksčiau technologija buvo kitokia, - šėrėme  į šėryklas, neturėjome dalytuvo. Šiandien dienai jau galime pasigirti, kad daliname dalytuvu, kuris palengvino darbą sumaišydamas pašarus.
Iš karto visus komponentus sveriame, žinome racionus, tikimės gerų priesvorių. Jau porą mėnesių daliname, esame patenkinti.
 
Koks dalytuvo pliusas? Tai, kad padarydamas miksą, pašarą sumaišo. Paskleidus gyvuliui šėrimo take, gyvulys jį gražiai suvalgo ir nelieka tų likučių, kas būdavo po vieno komponento, sakysim, šienainio. Likdavo likučių, juos reikėdavo kažkur kitur padėti, išmesti ar panašiai.
 
Mes, kaip mėsininkai visąlaik galvojome, kad šerti penimus bulius bus galima tik vienu šienainiu, nereikės daryti mikso ir pasieksim puikių rezultatų.
Bet praktika rodo, kad vis dėlto gyvuliui, ir mėsiniam, reikia tikrai gero pašaro ir jį reikia gerai paruošti ir sumiksuoti, norint gauti gerus rezultatus.
 
Jeigu jau galimybės leidžia dalinti dalytuvu, turėti dalytuvą, tai yra tikrai geriau įsisavinamas pašaras, lengviau sukontroliuoti priesvorius ir  užauginti gyvulį."