Purkštuvų techninė apžiūra

Atliekame augalų apsaugos priemonių purkštuvų patikrą ir registaciją
+370 612 15111
Atliekame augalų apsaugos priemonių purkštuvų patikrą ir registraciją
• Naudojamų augalų apsaugos priemonių purkštuvų techninė apžiūra, registravimas ir pažymėjimo išdavimas.
• Patikros atliekamos naudojant Lietuvoje sertifikuotą Herbst ROT-650/16/10 purkštuvų patikros įrangą.
• Patikrą atlieka kvalifikuoti įmonės purkštuvų specialistai.

Atvykstame į bet kurią Lietuvos vietą

Paslaugą atliekame atvykę pas klientą
Prieš atliekant purkštuvų techninę apžiūrą rekomenduojame pasitikrinti žemiau nurodytus punktus. Šie punktai tikrinami apžiūros metu.
 
Purkštuvų techniniai reikalavimai:
 
1. Purkštuvai turi veikti patikimai, užtikrinant, kad augalų apsaugos produktai būtų tiksliai dozuojami ir paskirstomi.
2. Purkštuvai turi turėti aiškius identifikavimo ženklus (gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo metai), informaciniai lipdukai (saugos priemonių naudjimas, chemikalų maišytuvas, švaraus vandens talpa ir kita).
3. Purkštuvų konstrukcija turi užtikrinti saugų purkštuvo užpildymą, ištuštinimą ir išvalymą be jokio nuotėkio bei valdymą ir galimybę sustabdyti iš operatoriaus darbo vietos.
4. Purkštuvas turi turėti talpyklą švariam vandeniui operatoriaus poreikiams.
5. Purkštuvas turi turėti švaraus vandens talpyklą, kad lauke būtų galima išplauti rezervuaro vidų bei kitas purkštuvo dalis ir panaudotą vandenį išpurkšti lauke.
6. Purkštuvas privalo turėti sklendę, kad remontuojant siurblį ir vamzdynus, tirpalas neištekėtų iš rezervuaro.
7. Darbo veleno ir tiekiamos galios jungties apsaugai turi būti tinkamai sumontuoti be akivaizdžiai matomų susidėvėjimo žymių ir deformacijų.
8. Siurblio našumas turi sudaryti ne mažiau kaip 90 proc. vardinio srauto, kurį nurodė purkštuvo gamintojas, neturi būti akivaizdžiai matomų slėgio pulsacijų.
9. Siurblio slėgio linijoje įrengtas apsauginis vožtuvas turi veikti patikimai ir užtikrinti didžiausią leistiną slėgį su ne didesne kaip 20 proc. nuokrypa.
10. Purškimo metu turi veikti maišiklis, užtikrinantis, kad tirpalo koncentracija visame rezervuare būtų vienoda. Kai darbo veleno sūkių dažnis yra vardinis, o rezervuaras pripildytas iki pusės jo vardinės talpos, skysčio maišymas turi būti aiškiai matomas.
11. Rezervuaras ir užpildymo angos uždarymo dangtis turi būti sandarūs, užpildymo angoje turi būti filtravimo sietas.
12. Rezervuare privalo būti gerai matomas tirpalo lygio matuoklis (skalė).
13. Jeigu purkštuve yra gamintojų numatyti augalų apsaugos priemonių įpylimo ir jų taros plovimo įtaisai, jie turi veikti.
14. Purkštuvo pripildymo įtaisas, jeigu numatytas konstrukcijoje, privalo turėti atbulinį vožtuvą.
15. Visi slėgio matavimo, valdymo ir kontrolės prietaisai turi veikti, būti sandarūs ir atitikti purkštuvų techninėse instrukcijose nurodytas charakteristikas.
16. Visa slėgio reguliavimo ir kontrolės įranga turi užtikrinti ne didesnį kaip 5 proc. slėgio svyravimą siurbliui dirbant nominalių sūkių dažniu. Išjungus ir vėl įjungus purškimą, slėgis turi išlikti nepakitęs.
17. Valdymo pultas turi būti įrengtas taip, kad operatorius galėtų matyti prietaisus ir valdyti purkštuvą.
18. Manometro skalės ribos turi būti didesnės už nurodytą didžiausią purkštuvo išvystomą slėgį. Manometro skalės padalos vertė, kai purkštuvo darbinis slėgis iki 5 bar, neturi būti didesnė kaip 0,2 bar.
19. Manometro korpuso mažiausias skersmuo turi būti 63 mm., manometro paklaida turi būti ne didesnė kaip ±0,2 bar.
20. Kiti įrenginiai, ypač srautmačiai, naudojami purškimo normai kontroliuoti esant automatiniam valdymui, gali turėti ne didesnę kaip 5 proc. matuojamos reikšmės paklaidą.
21. Vamzdžių ir žarnų sistema turi būti sandari ir sukonstruota taip, kad atlaikytų didžiausią leistiną darbinį slėgį ir visi purkštukai gautų pakankamą ir tolygų tirpalo kiekį.
22. Žarnos neturi būti sulenktos, suspaustos arba įtrūkusios. Dirbant žarnos turi būti gerai pritvirtintos, neturi kliūti už kitų purkštuvo dalių ar būti apipurškiamos.
23. Įsiurbimo ir slėgio vamzdynuose turi būti bent po vieną filtrą. Filtrai turi būti sandarūs ir nesugadinti. Purkštukų filtrai nėra laikomi slėgio vamzdyno filtrais. Jeigu yra filtrų užterštumo indikatoriai, jie turi veikti.
24. Sija turi būti tiesi, nesulankstyta ir visomis kryptimis stabili.
25. Kai sija ilgesnė nei 10 m, turi būti jos padėties fiksavimo mechanizmas, siją grąžinantis į pradinę padėtį po sąlyčio su kliūtimi.
26. Tarp purkštukų ir purškiamo paviršiaus turi būti vienodi tarpai. Leistinas neženklus trūkumas: tarpų tarp purkštukų ir purškiamo paviršiaus pokyčiai gali būti ±10 cm arba 1 proc. purkštuvo pusės darbinio pločio.
27. Darbo metu purkštuvo dalys negali būti apipurškiamos.
28. Kai purkštuvo darbinis plotis 10 m ir daugiau, sijos galuose turi būti apsaugos kraštiniams purkštukams, saugančios juos nuo pažeidimo, kai sija liečiasi su žemės paviršiumi.
29. Sijos horizontalaus ar vertikalaus sulankstymo bei kilnojimo įtaisai turi veikti.
30. Sijos svyravimų ir nuolydžio kompensavimo slopinimo įtaisai turi veikti.
31. Turi būti galimybė įjungti arba išjungti atskiras purkštukų sijos sekcijas.
32. Visi purkštukai, jų filtrai ir lašėjimą sulaikantys vožtuvai purkštuve turi būti tarpusavyje suderinti, o purkštukų tipai ir dydžiai – nesiskirti.
33. Sustabdžius skysčio tiekimą į purkštukus, po 5 sekundžių iš jų turi nelašėti.
34. Kiekvieno purkštuko našumo paklaida neturi viršyti 5 proc., palyginti su vidurkiu arba 15 proc. gamintojo nurodyto purkštukų našumo.
35. Jeigu purkštuve yra sumontuotas ventiliatorius su oro padavimo kanalais, jis turi būti geros būklės ir užtikrinti stabilų ir patikimą oro srauto tiekimą.
 
Purkštuvo paruošimas patikrai:
 
• Purkštuvas turi būti techniškai tvarkingas;
• Patikrai purkštuvas turi būti nuplautas iš vidaus ir iš išorės;
• Pagrindinė švaraus vandens talpa užpildyta 2/3.
Patikros galiojimas:
 
Primename, kad purkštuvo techninė apžiūra yra privaloma ir turi būti atliekama kas penkeri metai, o nuo 2020 m. sausio 1 d. – kas treji metai, išskyrus naujus purkštuvus, kurie po jų įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojami ne ilgiau kaip penkerius metus.
Teikiame papildomas patikros paslaugas:
 
• Esant poreikiui galime pasiūlyti ir tik purkštukų patikrą. Patikra atliekama Agrotop purkštukų matuokle.
• Augalų apsaugos priemonių purkštuvų remontas ar modernizavimas (elektrinis sekcijų valdymas, automatinis normos valdymas, automatinis sekcijų valdymas per GPS ir kita);
• Purkštukų keitimas - esant poreikiui pasiūlysime naujus purkštukus už specialią kainą;